Znaki zakazu – opis, wygląd, znaczenie znaków zakazu

Znaki zakazu mają wprowadzić porządek i często upłynnienie ruchu drogowego. Ich zadaniem jest także zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Są bardzo charakterystyczne i nie sposób ich przeoczyć. Zazwyczaj składają się w białego koła w czerwonej obwódce. Wyjątkiem są znaki związane z ograniczeniem prędkości, postoju lub znak STOP.

Spis treści:

Do czego służą znaki drogowe zakazu?

Tego typu oznaczenia informują kierowców, że pewne manewry lub planowane działania mogą być niebezpieczne dla nich albo innych uczestników ruchu drogowego. Mogą także mieć wpływ na jego płynność. Stanowią one zakaz np. wyprzedzania, zatrzymywania się, postoju, skręcania czy wjazdu. Należy się do nich stosować, bo złamanie tego zakazu grozi m.in. mandatem. Są jednak pewne wyjątki i dotyczą one osób z niepełnosprawnością, o obniżonej sprawności ruchowej które są kierowcami lub przewożą takich pasażerów. W szczególnych przypadkach znaki zakazu mogą być pominięte także przez służby ratujące życie.

Może zdarzyć się również, że pod znakiem zakazu, zauważymy dodatkową tablicę informacyjną. Może ona zawierać adnotację na temat tego, jakich pojazdów zakaz nie dotyczy. Bardzo często z poszczególnych zakazów zwolnieni są mieszkańcy, służby porządkowe, ratownicze czy zaopatrzenie sklepów, dostawy do lokali gastronomicznych. Zdarza się również, że konkretny zakaz obowiązywać będzie w określone dni, we wskazanych godzinach. W takich sytuacji kierujących pojazdami również poinformuje o tym tabliczka dołączona do znaku.

Rodzaje znaków zakazu

 • Znak zakazu B-1 – to zakaz poruszania się w obu kierunkach. Zobaczymy tu białe koło z czerwoną otoczką. Oznacza to, że ruch samochodowy wyłączony jest z terenu, który znajduje się za tego typu znakiem. Może być wprowadzona za nim strefa ruchu pieszego albo np. rowerowego. Zdarza się, że tego typu oznakowanie wprowadzone jest tymczasowo – na czas wykonywania inwestycji drogowej. Może się także pojawić sytuacja, że pod znakiem pojawi się tabliczka, informująca że zakaz nie dotyczy np. taksówek, zaopatrzenia czy mieszkańców.
 • B-2 – zakaz wjazdu to biały, poziomy pasek na czerwonym tle. Zabrania on wjazdu na jezdnię od strony umieszczenia znaku. Oznacza on całkowity zakaz ruchu pojazdów silnikowych na danym obszarze. Występuje on w miejscach, które wymagają szczególnej ostrożności i zapewniają ruch ograniczony jednostronnie np. przy wjazdach do galerii handlowych, stacji benzynowych, na niektóre osiedla domków jednorodzinnych. Co ciekawe, dotyczy on nie tylko kierowców pojazdów spalinowych, ale także rowerzystów czy kolumn pieszych.
 • B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli jednośladowych. Dotyczy on wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Tu na białym tle, w czerwonej obręczy zobaczymy piktogram samochodu. Pojawia się on na wąskich drogach, na których trudno byłoby wprowadzić ruch samochodowy.
 • B-3a – to zakaz wjazdu autobusów. Zobaczymy tu czarny symbol autobusu, na białym tle, otoczony czerwonym ringiem. Zabrania on wjazdu autobusom na określoną drogę, od strony postawienia znaku. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo lub np. zakłócenia w ruchu. Pojawia się w miejscach, w których droga jest zbyt wąska do poruszania się tak dużych pojazdów lub, gdy nawierzchnia podatna jest na uszkodzenia, albo w sytuacji, w której uczestnictwo w ruchu autobusu mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla innych jego uczestników.
 • B-4 – to zakaz wjazdu motocykli. Dotyczy on wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Na znaku umieszczono piktogram motocyklisty. Można zobaczyć go na ogół w okolicy szpitali, osiedli z wąskimi alejkami, parków, ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów itd. Jego zadaniem jest zminimalizowanie hałasu, który często idzie w parze z przemieszczającymi się motocyklami. Może być on bowiem uciążliwy dla mieszkańców, chorych lub osób wypoczywających w danym miejscu. Znak nie dotyczy jednak motocykli o pojemności mniejszej, niż 50cm3.
 • B-5 – czyli zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. W tym wypadku na białym tle umieszczony został symbol ciężarówki. Dotyczy on wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Zakaz dotyczy samochodów ciężarowych oraz specjalnych, o masie przekraczającej 3,5 tony. Umieszczany jest w miejscach, w których pojawienie się takiego pojazdu mogłoby wprowadzić dezorganizację ruchu lub stwarzać niebezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest także tonaż wspomnianych pojazdów. Ciężkie samochody mogą niszczyć nawierzchnię. Dodatkowo, pojazdy takie generują hałas i często stanowią niebezpieczeństwo dla osób pieszych.
 • B-6 – zakaz wjazdu ciągników rolniczych. Zakaz dotyczy poruszania się po drodze od strony znaku i obowiązuje od miejsca jego umieszczenia. Na znaku tym możemy zobaczyć piktogram przedstawiający ciągnik. Co ważne, zakaz ten dotyczyć będzie również wszelkich pojazdów wolnobieżnych, które poruszają się z maksymalną prędkością 25km/h. Znak ten zobaczymy głównie przed miejscami, w których panuje wzmożony ruch i pojawienie się takiego pojazdu mogłoby sparaliżować jego organizację. Co ważne, pojawienie się tego typu ciągnika na obleganej drodze, może stworzyć realne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu.
 • B-7 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami. W tym wypadku na znaku zobaczymy symbol przedstawiający tył pojazdu, połączonego z przyczepą. Zakaz nie dotyczy pojazdów, które posiadają przyczepę jednoosiową. Zabrania jednak poruszania się po drodze od strony znaku tym, które posiadają przyczepę z dwiema lub więcej osiami. Możemy zobaczyć go przed jezdniami, na których poruszanie się takich pojazdów stwarzałoby niebezpieczeństwo dla ruchu.
 • B- 8 – zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych. Na znaku zobaczymy symbol konia, ciągnącego wóz. Zakazuje on wjazdu na drogę po stronie występowania znaku, od momentu jego umieszczenia. Znak ten zobaczymy przy drogach, na których panuje duże natężenie ruchu. Wjazd na taką jezdnię byłby realnym zagrożeniem dla uczestników ruchu. Pojazd zaprzęgowy mógłby go tamować. Mogłaby również zdarzyć się sytuacja, że zwierzę wystraszyłoby się hałasu lub innych pojazdów i stworzyło zdarzenia niebezpieczne. Obowiązuje przede wszystkim na obwodnicach, drogach krajowych, ekspresowych czy autostradach.
 • B-9 – zakaz wjazdu rowerów. Na tym znaku znajdziemy piktogram przedstawiający rower. Ma on dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo rowerzystów, dla których uczestnictwo w ruchu drogowym, we wskazanym miejscu może wiązać się z narażeniem życia lub zdrowia. Tego typu oznakowanie pojawia się najczęściej przy drogach szybkiego ruchu, które nie są bezpieczne dla rowerzystów. Umieszczane jest także wówczas, gdy wyprzedzanie rowerzystów mogłoby stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Znaki zakazu nie pozwalają na poruszanie się drogą lub poboczem po stronie ich umieszczenia.
 • B-10 – zakaz wjazdu motorowerów. Zakazuje on wjazdu motorowerami od strony występowania znaku. Tego typu oznaczenie stawiane jest głównie przy drogach o dużym natężeniu ruchu, który motorowerzysta mógłby spowolnić lub stworzyć realne zagrożenie dla bezpieczeństwa na jezdni. Wiąże się także z dbaniem o bezpieczeństwo samych motorowerzystów. Wysoka prędkość i problem z wyprzedzeniem takiego uczestnika ruchu grozi wypadkiem lub kolizją. Zakaz ten nie dotyczy rowerzystów.
 • B-11 – zakaz wjazdu wózków rowerowych. Zakazuje on wjazdu osobom kierującym wózkiem rowerowym na jezdnię oraz pobocze od strony znaku. Stosowany jest na drogach o dużym natężeniu ruchu lub o dozwolonej dużej prędkości. Pojawia się on także w miejscach, w których brakuje ciągów pieszo-rowerowych, znacznie bezpieczniejszych do tego typu przemieszczania się. Zakaz ten nie dotyczy rowerów.
 • B-12 – zakaz wjazdu wózków ręcznych. Oznacza zakaz ruchu na drodze i poboczu od strony ustawienia znaku, wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, niezależnie od tego, czy są prowadzone, ciągnięte czy pchane. Stosowany jest głównie przy drogach, o zwiększonym natężeniu ruchu i dużej prędkości. W takiej sytuacji obecność wózka ręcznego mogłaby zagrażać bezpieczeństwu. Zakaz nie dotyczy pieszych.
 • B-13 – zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Zakaz obowiązuje od momentu pojawienia się znaku i po stronie jego występowania. Tego typu znaki drogowe zakazu, umieszczane są w miejscach, w których pojawienie się takiego pojazdu mogłoby nieść ryzyko niebezpieczeństwa, w razie wypadku samochodu lub awarii. Najczęściej możemy zobaczyć je w okolicach gęstych zabudowań, mostów czy tuneli.
 • B-13a – zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Mówi on o zakazie wjazdu na określoną jezdnię kierującemu pojazdem, który przewozi materiały niebezpieczna tzn. takie, które zagrażają wybuchem o dużym zasięgu, mają działanie trujące, są łatwopalne lub promieniotwórcze. Oznakowanie to zobaczymy przede wszystkim na drogach, na których wypadek lub awaria takiego pojazdu mogłaby stanowić niebezpieczeństwo dla ruchu i osób znajdujących się na danym obszarze. Mowa tu głównie o gęsto zabudowanych osiedlach, mostach, tunelach, zaporach wodnych.
 • B-14 – zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę. Znak ten dotyczy kierowców, który przewożą ładunki potencjalnie niebezpieczne dla środowiska wodnego. Mowa tu o różnego rodzaju materiałach zakaźnych, trujących substancjach oraz gazach, materiałach, które mogą skazić przyrodę. Zakaz stawiany jest głównie w miejscach, w których droga przebiega nieopodal zbiornika o wysokiej klasie czystości wody, kąpielisk, ujęć wody pitnej, rzek.
 • B-15 – zakaz wjazdu pojazdów o określonej szerokości. Na znaku zawsze podana jest szerokość pojazdu w metrach. Określa ona maksymalną szerokość pojazdu, który może wjechać na drogę, od strony występowania znaku. Oznacza to, że jezdnia jest prawdopodobnie zbyt wąska dla szerszych aut. Złamanie zakazu może skutkować utrudnieniami w ruchu, uszkodzeniem pojazdu, którego zakaz dotyczy lub innych na tej drodze, a nawet kolizją lub wypadkiem. Pojawia się on najczęściej w miastach, w okolicy osiedli mieszkaniowych, zabytkowych alejek z kamienicami.
 • B16 – zakaz wjazdu pojazdów o określonej wysokości. Najczęściej pojawi się on przy wiadukcie lub tunelu. Oznacza to, że wysokość stropu nie pozwala na przejazd pojazdów wyższych, niż podana wysokość. Złamanie zakazu może grozić wstrzymaniem ruchu, wypadkiem, zaklinowaniem się pojazdu, a nawet naruszeniem konstrukcji obiektu. To w konsekwencji może skutkować poważnym zagrożeniem dla uczestników ruchu lub stabilnością obiektu, który poprzedzony jest wystąpieniem znaku.
 • B-17 – zakaz wjazdu pojazdów o określonej długości metrów. Zakazuje on wjazdu na drogę kierowcom, prowadzącym pojazd, o określonej, podanej na znaku długości. Najczęściej dotyczy on długich pojazdów jak np. limuzyny, autokary, autobusy czy ciągniki siodłowe z naczepami. Stosowany jest na jezdniach, gdzie wykonywanie manewrów takich jak m.in. skręcanie, zawracanie może stwarzać problemy dłuższym pojazdom i przyczynić się do utrudniania ruchu. Bardzo często zobaczymy znak ten w miastach, szczególnie wówczas, gdy do czynienia mamy z wąskimi alejkami.
 • B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie ponad (….) tony. Zabrania on wjazdu na drogę kierowcom, prowadzącym pojazd, przekraczający podaną na znaku wagę. Często pod znakiem można zauważyć tabliczkę, wyłączającą z zakazu określone grupy pojazdów np. pojazdy zaopatrzenia. Ustawiany jest w miejscach, w których istnieje ryzyko zniszczenia nawierzchni poprzez duży nacisk.
 • B-19 – zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż (…) m. Zabrania on wjazdu na drogę po stronie znaku, kierowcy jadącemu pojazdem o nacisku osi większym, niż podana na znaku. Oznakowanie umieszczone jest zazwyczaj w miejscach, które nie są przystosowane do nacisku, przekraczającego 80 kN oraz na drogach krajowych, które nie tolerują nacisku osi większej niż 100 kN.
 • B-20 – znak zakazu STOP – bardzo często połączony z białą, ciągłą linią namalowaną na jezdni. Jeden z najważniejszych znaków, ponieważ ma on ogromny i nieoceniony wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oznacza to konieczność zatrzymania się przed znakiem i upewnienie się, że możliwa jest dalsza, bezpieczna jazda. Tego typu znaki można zobaczyć np. przed przejazdami kolejowymi czy ruchliwymi skrzyżowaniami z kiepską widocznością. Dopiero, gdy kierujący pojazdem upewni się, że może wykonać manewr jest upoważniony do dalszej jazdy, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 • B-21 – zakaz skrętu w lewo. To znaki, które pojawiają się bardzo często na skrzyżowaniach, na których wykonanie manewru skutkowałoby naruszeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zobaczymy na nim czarną strzałkę skierowaną w lewo, która umieszczona jest na białym tle i przekreślona skośną, czerwoną linią. Bardzo często znak ten pojawia się w okolicy dróg jednokierunkowych lub przy drogach kilkujezdniowych, gdzie wykonanie manewru może być zbyt niebezpieczne.
 •  B-22 – zakaz skrętu w prawo. To znaki, które pojawiają się bardzo często na skrzyżowaniach, na których wykonanie manewru skutkowałoby naruszeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zobaczymy na nim czarną strzałkę skierowaną w prawo, która umieszczona jest na białym tle i przekreślona skośną, czerwoną linią. Bardzo często znak ten pojawia się w okolicy dróg jednokierunkowych lub przy drogach kilkujezdniowych, gdzie wykonanie manewru może być zbyt niebezpieczne. Złamanie zakazu może skutkować jazdą pod prąd.
 • B-23 – to znaki drogowe zakazu zawracania. Umieszczane są w miejscu, w którym wykonanie manewru nie jest bezpieczne. Możemy zaobserwować je np. na skrzyżowaniach, szczególnie tych, o dużym natężeniu ruchu. Na każdym z nich zobaczymy czarną, przekreśloną strzałkę w kierunku zawracania. Umieszczona jest na białym tle, w czerwonym obramowaniu.
 • B-24 – koniec zakazu zawracania. Ustawiany jest w miejscu, w którym wykonanie manewru jest dozwolone i bezpieczne. Odwołuje znak „zakaz zawracania”. Kierowca ma jednak obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas podejmowania manewru oraz w razie potrzeby ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.
 • B-25 – zakaz wyprzedzania oznacza to, że nie wolno kierowcy wyprzedać innych samochodów oraz pojazdów wielośladowych przez określony odcinek. Zakaz obowiązuje od momentu pojawienia się znaku i po stronie jego występowania. Na znaku zobaczymy dwa piktogramy przedstawiające samochody osobowe: jeden w kolorze czerwonym, drugi w kolorze czarnym. Kierowca może jednak wyprzedzić rowerzystów, wózki rowerowe czy kolumny pieszych.
 • B-26 – zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. W tym przypadku na znaku zobaczymy piktogram ciężarówki obok symboli samochodu osobowego. Oznacza to, że na określonym odcinku drogi kierujący samochodami ciężarowymi nie mogą wyprzedać innych pojazdów wielośladowych. Zakaz nie dotyczy motocyklistów, rowerzystów, wózków rowerowych oraz kolumny pieszych. Znak pojawia się często na wąskich jezdniach oraz w miejscach o ograniczonej widoczności.
 • B-27 – koniec zakazu wyprzedzania. Jeśli na drodze pojawi się okrągły znak z szarymi samochodami osobowymi, przekreślonymi czarnym ukośnikiem, oznacza to, że warunki sprzyjają wyprzedzaniu i można wykonać ten manewr bezpiecznie. Kierowca powinien jednak zachować przy tym szczególną ostrożność.
 • B-28 – koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Tu również zobaczymy okrągły znak oraz dwa pojazdy przedzielone czarnym ukośnikiem na białym tle. Tym razem będzie to jednak szary piktogram ciężarówki oraz samochodu osobowego. Oznacza to, że warunki sprzyjają wyprzedzaniu pojazdów wielośladowych. Droga jest wystarczająco szeroka, nie ma ruchu pieszego lub widoczność pozwala zadbać o bezpieczeństwo. Należy dokonywać manewru zachowując szczególną ostrożność.
 • B-29 – zakaz używania sygnałów dźwiękowych. Znak przedstawia przekreślony symbol trąbki. Oznacza on, że na danym obszarze kierującemu nie wolno używać sygnałów dźwiękowych. Stosowany jest głównie w miejscach, w których powinno się dbać o ciszę. Mowa tu o szpitalach, hospicjach, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych, parkach, skwerach, rezerwatach przyrody, ośrodkach leczniczych. Użycie sygnału dźwiękowego dopuszczalne jest wyłącznie wówczas, gdy następuje realne zagrożenie bezpieczeństwa.
 • B-30 – koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych. Oznacza on, że kierujący pojazdem może wykorzystywać sygnały dźwiękowe w uzasadnionej sytuacji. Zwolnienie z zakazu obowiązuje od momentu występowania znaku. Stosowany jest w chwili, w której zakaz obowiązuje na odcinku krótszym, nie sięgającym do najbliższego skrzyżowania.
 • B-31 – pierwszeństwo dla nadjeżdżających z naprzeciwka. Zobaczymy na nim dwie strzałki w przeciwległym kierunku. Jedna z nich jest większa i czarna, druga mniejsza i oznaczona kolorem czerwonym. Zawsze czarna oznacza kierunek, który ma pierwszeństwo na wyznaczonym odcinku. Oznacza to, że pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy, przybywające z przeciwnej strony. Znak ten umieszczany jest na wąskich drogach, przejazdach, tunelach, na których trudno będzie się minąć dwóm pojazdom. Możemy zobaczyć go m.in. na osiedlach z wąskimi jezdniami, umieszczonymi między kamienicami. Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność.
 • B-32 – Stój – kontrola celna! To znak, na którym zobaczymy napisy „CŁO”, czarną kreskę oraz ten sam napis w języku kraju, którego dotyczy pobliska granica, umieszczone na białym tle, w czerwonym rancie. Nakazuje on kierowcy zatrzymanie się do przeprowadzenia kontroli celnej. Umieszczany jest głównie przy przejściach granicznych, przed punktami kontroli drogowej czy przed wjazdem na prom. Kierujący ma obowiązek zatrzymania się w wyznaczonym do tego miejscu, a jeśli takiego miejsca nie ma, to tuż przed znakiem. W dalszą podróż można wyruszyć dopiero po wyraźnym zezwoleniu ze strony służb celnych.
 • B-33 – ograniczenie prędkości. Na tym znaku zobaczymy określoną liczbę, na białym tle, w czerwonej obwolucie. Oznacza to ograniczenie prędkości do tej, wskazanej przez znak. W różnych miejscach, stosowane są różne ograniczenia. Kierujący nie może poruszać się z prędkością większą, ponieważ stwarza to zagrożenie w ruchu, stanowi bezpieczeństwo dla pieszych lub generuje dodatkowy hałas. Znaki te znajdziemy m.in. na osiedlach mieszkalnych, nieopodal szkół, na drogach z niebezpiecznymi zakrętami, jezdniach z uszkodzeniami lub progami spowalniającymi.
 • B-34 – koniec ograniczenia prędkości. Znak ten odwołuje ograniczenie prędkości. Oznacza to, że kierujący może jechać szybciej, niż wskazywało ograniczenie. Należy jednak stosować się do zasad, panujących na konkretnej drodze albo w strefie np. na autostradzie kierujący pojazdem zawsze może rozwinąć maksymalną prędkość sięgającą 140km/h, a w strefie miejskiej maksymalnie 50 km/h.
 • B-35 – zakaz postoju. Zobaczymy tu znak z niebieskim tłem, przekreślony jedną, czerwoną, skośną linią, połączoną z czerwoną obręczą. Zakazuje on kierującemu danym pojazdem unieruchomienia go na czas przekraczający minutę. W praktyce kierowca może zatrzymać się w danym miejscu zaledwie na chwilę, aby wypuścić lub zabrać pasażera albo coś odebrać. Znak ten traci swoją moc, jeśli zaistnieje konieczność zatrzymania pojazdu, wymuszona warunkami atmosferycznymi lub panującymi na drodze. Obowiązuje on na odcinku drogi, sięgającym do najbliższego skrzyżowania lub do momentu odwołania zakazu.
 • B-36 – zakaz zatrzymywania się. Znak ten posiada niebieskie tło, przekreślona dwiema, krzyżującymi się, czerwonymi liniami, połączonymi z czerwoną obręczą. Zakazuje on kierowcy zatrzymania pojazdu nawet na krótką chwilę. Na wyznaczonym odcinku drogi może to powodować niebezpieczeństwo lub utrudniać ruch. Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba że wcześniej zostanie odwołany. Zdarza się, że uwzględnia wyjątki jak np. zaopatrzenie sklepu.
 • B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste. Na niebieskim tle zobaczymy przekreśloną czerwoną, skośną linią, rzymską jedynkę. Znak nie pozwala kierującemu na zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonym miejscu na dłużej niż minutę, ale tylko w nieparzyste dni miesiąca. Postój po stronie ulicy, na której umieszczony został ten znak możliwy jest tylko w dni parzyste. Oznakowanie to możemy spotkać tam, gdzie należy zadbać o przejezdność drogi, służącej do konkretnych celów. Mowa tu o dostawach do sklepów, restauracji, prac porządkowych.
 • B-38 – zakaz postoju w dni parzyste. Na niebieskim tle umieszczono tu rzymską dwójkę w białym kolorze, przekreśloną czerwoną, skośną linią. Znak nie pozwala kierującemu na zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonym miejscu na dłużej niż minutę, ale tylko w parzyste dni miesiąca. Postój po stronie ulicy, na której umieszczony został ten znak możliwy jest tylko w dni nieparzyste. Oznakowanie to możemy spotkać w miejscach, w których należy zadbać o przejezdność drogi, służącej do konkretnych celów. Mowa tu o dostawach do sklepów, restauracji, prac porządkowych.
 • B-39 – znak ten oznacza strefę ograniczonego postoju. To duża, prostokątna tablica w kolorze białym. Zobaczymy na niej znak, symbolizujący zakaz postoju oraz informację słowną, jakich dni oraz godzin dotyczy ograniczenie. Zakazuje on kierującemu danym pojazdem unieruchomienia go na czas przekraczający minutę na terenie całej strefy. W praktyce kierowca może zatrzymać się w danym miejscu zaledwie na chwilę, aby wypuścić lub zabrać pasażera albo coś odebrać. Znak ten traci swoją moc, jeśli zaistnieje konieczność zatrzymania pojazdu, wymuszona warunkami atmosferycznymi lub panującymi na drodze. Obowiązuje on w dniach oraz godzinach, podanych na tablicy informacyjnej.
 • B-40 – koniec strefy ograniczonego postoju. To informacja dla kierowcy pojazdu mówiąca o tym, że od miejsca umieszczenia tego znaku, zakaz postoju już nie obowiązuje. To ponownie, biała prostokątna tablica, na której znajdziemy znak zakazu postoju, ale w odcieniach szarości. Od tego miejsca, kierujący pojazdem może bez przeszkód zatrzymać samochód na dłużej, niż minutę, jeśli tuż za znakiem nie pojawił się inny zakaz lub ograniczenie. Oznacza on zakończenie strefy ograniczonego postoju, w związku z czym pozostawienie pojazdu w tym miejscu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.
 • B-41 – zakaz ruchu pieszych. Na oznaczeniu tym zobaczymy czarny piktogram, przedstawiający człowieka, umieszczony na białym tle, z czerwoną ramką. Zakazuje on poruszania się po drodze za znakiem oraz po poboczu, po stronie, po której został umieszczony. Można zobaczyć go na drogach, na których wprowadzenie ruchu pieszego byłoby niebezpieczne dla samych pieszych oraz innych uczestników ruchu. Umieszczany jest często w miejscach, w których nie ma chodników, ani ciągów pieszo-rowerowych. Znajdziemy znak ten głównie przy obwodnicach, drogach szybkiego ruchu czy drogach krajowych.
 • B-42 – koniec zakazów. Białe koło, przekreślone czarną, ukośną linią. To informacja dla kierującego pojazdem, że wraz z pojawieniem się tego znaku odwołane są wszystkie, obowiązujące do tej pory zakazy, niezależnie od tego, czy dotyczyły one postoju, wyprzedzania czy ograniczenia prędkości. Wszystkie zostają zniesione. Kierowca może więc wyprzedzać lub rozpędzić się do dopuszczalnej prędkości, jeśli warunki drogowe na to pozwolą i zachowa szczególną ostrożność. Kierujący pojazdem powinien uwzględnić podczas jazdy wszystkie warunki drogowe i wykonywać wszelkie manewry tak, aby nie zagrażać sobie oraz innym uczestnikom ruchu.
 • B-43 – czyli strefa ograniczonej prędkości. To duży, biały, prostokątny znak, na którym znajdziemy symbol ograniczenia prędkości oraz wartość, której nie można przekroczyć na terenie całej strefy. Zabrania on kierującemu pojazdem przemieszczania się z prędkością przewyższającą ograniczenie. Nie dotyczy on wyłącznie jednej jezdni i nie obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Obejmuje on cały obszar. Stosowany jest w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ograniczenia prędkości w danej strefie ze względu na wzmożony ruch pieszy, rowerowy, kiepską nawierzchnię, koleiny, progi zwalniające, strefę zamieszkania, strefę szkolną, obiekty handlowo-usługowe.
 • B-3/4 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych. Na białym tle, w czerwonym obramowaniu umieszczono symbol pojazdu osobowego, poziomą kreskę oraz piktogram motocyklu. Informuje on o zakazie poruszania się kierującemu pojazdem silnikowym od momentu wystąpienia znaku. Dotyczy on nie tylko kierowców samochodów osobowych i motocyklistów, ale także osób kierujących autobusami, autokarami, ciężarówkami czy półciężarówkami. Nie dotyczy motorowerów. Znak ten umieszczany jest w miejscach, w których ruch drogowy stwarza niebezpieczeństwo dla innych jego uczestników lub, gdy w grę wchodzi dobro środowiska naturalnego.
 • B-6/8 – zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych. Na białym tle, w czerwonym obramowaniu umieszczono symbol ciągnika rolniczego, poziomą kreskę oraz piktogram przedstawiający konia, ciągnącego wóz. Obowiązuje zakaz poruszania się wspomnianych pojazdów od momentu pojawienia się znaku. Można zobaczyć go w sytuacji, gdy spowolniony przez wspomniane pojazdy ruch będzie mieć wpływ na bezpieczeństwo innych pojazdów oraz osób znajdujących się na drodze, a także ograniczy jego płynność. Możemy zobaczyć go na autostradach, drogach ekspresowych, drogach krajowych czy obwodnicach.
 • B-6/8/9 – zakaz wjazdu innych pojazdów, niż samochodowe. W tym przypadku biało-czerwony znak zakazu został podzielony na trzy części. Umieszczono w nich piktogramy roweru, ciągnika oraz wozu zaprzęgowego. To informacja dla kierującego pojazdem, że kierowcy poruszający się innym pojazdem, niż samochodowy nie mogą kontynuować jazdy od momentu wystąpienia tego znaku. Znak ten zaobserwujemy w sytuacji, w której powolny ruch pojazdów, mógłby mieć znaczny wpływ na bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, a także płynność ruchu i przepustowość drogi. Można spotkać go na drogach o dużym natężeniu ruchu np. na obwodnicach, drogach szybkiego ruchu, drogach krajowych.
 • B-9/12 – zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych. Na biało-czerwonym znaku zakazu zobaczymy piktogram przedstawiający rower oraz oddzielony od niego czarną kreską wózek ręczny. To informacja dla kierujących tego typu pojazdami, że nie mogą poruszać się dalej od momentu wystąpienia znaku. Znak ten możemy zobaczyć w miejscach, w których ruch osób poruszających się tego typu pojazdami zagrażałby bezpieczeństwu innych uczestników ruchu lub im samym. Znajduje się najczęściej w okolicach dróg szybkiego ruchu, obwodnic, dróg ekspresowych, ale także w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z niebezpieczną drogą, o kiepskiej widoczności.
 • B-13/14 – zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oraz towarami mogącymi skazić wodę. Na biało-czerwonym znaku zakazu umieszczono piktogramy przedstawiające samochód osobowy, otoczony pomarańczowym symbolem wybuchu oraz pod czarną poziomą kreską symbol cysterny i wody. Zakazuje on dalszej jazdy kierującym pojazdami, przewożącymi materiały wybuchowe, łatwopalne lub mogące skazić wodę. Stosowany jest w sytuacji, w której w wyniku wypadku lub awarii mogłoby dojść do sytuacji, która zagrażałaby życiu lub zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego lub mieszkańców, pobliskich osiedli, a także nieopodal zbiorników wodnych, związanych ze źródłem wody pitnej, kąpieliskami, rzekami. Ma zapobiegać również potencjalnemu skażeniu lub zagrożeniu środowiska.
 • B-3/4/10 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów. W tym przypadku biało-czerwony znak zakazu został podzielony na trzy części. Umieszczono w nich piktogramy samochodu, motocykla i motoroweru. To informacja dla kierujących pojazdami silnikowymi i motorowerami, że nie mogą kontynuować jazdy drogą, po wystąpieniu tego znaku. Można zobaczyć go na drogach, na których ruch wyżej wymienionych pojazdów mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego lub innych uczestników ruchu. Stosowany jest w miejscach, w których często występuje ruch pieszy i wskazane jest zachowanie ciszy. Mowa tu o różnego rodzaju starówkach, sanatoriach, szpitalach, rezerwatach przyrody, parkach oraz skwerach.

Dlaczego znaków zakazu należy przestrzegać

Każda osoba, która uzyskała prawo jazdy, powinna znać wszystkie znaki drogowe, występujące w kodeksie. Szczególnie jeśli chodzi o te omawiane. Warto wspomnieć, że znaki zakazu nie są stawiane na drodze, gdy nie są niezbędne lub gdy nie zajdzie uzasadniona potrzeba. Ostrzegają one kierujących pojazdami o niebezpieczeństwie, tym samym wymuszając u nich zachowanie czujności. Mają za zadanie chronić także m.in. niechronionych uczestników ruchu drogowego np. poprzez ograniczenie prędkości. Znak zakazu może pojawić się także na drogach, na których często dochodzi do wypadku. Ograniczając prędkość lub zakazując wyprzedzania innych pojazdów zmusza się kierowców do rezygnacji z brawurowej jazdy i zachowania szczególnej ostrożności.

Tego typu oznakowanie ma także wpływ na płynność jazdy. Wielu kierowcom wydaje się, że wspomniane ograniczenia prędkości zmuszają ich do powolnego poruszania się po drodze, a tym samym tamowania ruchu. Nic bardziej mylnego. Dzięki temu zabiegowi ruch może przebiegać ciągle, a ryzyko wystąpienia korków i utrudnień znacznie się zmniejsza. Znaki zakazu poprawiają także widoczność na drodze. W przypadku zakazu postoju lub zatrzymywania się kierujący będzie mieć większą szansę na dostrzeżenie utrudnień czy innych pojazdów, ponieważ gdyby auta zaparkowane były w miejscu, w którym uwzględniono ograniczenie, widoczność mogłaby już nie być tak dobra, nie wspominając już o znacznym zwężeniu pasa jezdni, którą zajmują również zaparkowane samochody.

Kolejnym powodem, dla którego warto uwzględniać znaki zakazu są spore mandaty, które kierowca może utrzymać za niezastosowanie się do nich. W tym przypadku policja jest bezwzględna, gdyż chodzi najczęściej o dbanie o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Zaczynają się na ogół od 50 złotych, a sięgać mogą tysięcy, jeśli przewinienia zostaną skumulowane. Do tego policja może na kierowcę nałożyć punkty karne, które obciążają jego kontro przez najbliższych 12 miesięcy. Po uzyskaniu 25 punktów karnych, policja zatrzyma prawo jazdy kierującego pojazdem.

Popularne wpisy blogowe:

Kombi – dla dużej rodziny!
Hardtop – cabrio w nowoczesnym wydaniu
Top 5 kabrioletów w naszym serwisie!
Hatchback – top 5 w naszym serwisie
Sedan – styl i klasa dla każdego
Ranking najbardziej ekonomicznych aut
Jak poznać historię auta z komisu?
SUV – wygoda ponad wszystko!
Dobry komis samochodowy – jak go znaleźć?
Minivan – auta dla wymagających
7-osobowy samochód – dla dużej rodziny
Limuzyny – luksus na wyciągnięcie ręki
Handlarz samochodów – zawód podwyższonego ryzyka
Zakup auta z komisu – poradnik
Oznaczenie opon – wyjaśniamy

Zostań naszym partnerem

Skontaktuj się z biurem obsługi klienta

info@tanieautka.pl